STUDIA PODYPLOMOWE
EMPLOYER BRANDING

Dołącz do najlepszych specjalistów employer branding na rynku.
Zostań uczestnikiem EB na AGH w Krakowie - pierwszych w Polsce oraz tak praktycznych studiów podyplomowych z budowania i zarządzania marką pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Ruszyła rekrutacja na IX edycję (2021/2022) - dowiedz się więcej!

Co to za studia?

W 2013 roku Zyta Machnicka i dr Łukasz Krzyżowski rozpoczęli ogólnopolską dyskusję na temat employer brandingu i wprowadzili to zagadnienie na polskie uczelnie. Było warto. I dużo się od tego czasu zmieniło.

Dziś Employer Branding na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie to już nie tylko pierwsze studia podyplomowe w Polsce tak kompleksowo obejmujące zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem marką pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, wizerunkowego, marketingowego oraz twardego i miękkiego HR-u.

To także studia, które w ciągu 8. edycji przeszły dużą metamorfozę programową.
Dziś nasi uczestnicy mają nie tylko dostęp do solidnej wiedzy strategicznej z obszaru budowania wizerunku pracodawcy, ale również wypracowują pomysły i interdyscyplinarne rozwiązania do wdrożenia w małych i wielkich organizacjach zaraz po powrocie z zajęć do pracy.

Nasze studia słyną z niepowtarzalnej atmosfery, odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom firm i działów HR, PR i marketingu. Mamy społeczność już ponad 300 speców od EB, których łączy, AGH-owa wiedza, pasja oraz niezwykła więź i przyjaźń na lata.

Podczas studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności i unikatową wiedzę z zakresu najświeższych trendów, badań i narzędzi wykorzystywanych w HR, marketingu rekrutacyjnym, e-rekrutacji oraz zarządzaniu talentami i rozwojem.

czego sie nauczysz

Dlaczego warto?

Warsztaty i konwersatoria eksperckie są prowadzone przez praktyków biznesu – przedstawicieli firm konsultingowych, agencji employer brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz przez kadrę menadżerską przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką pracodawcy.

Szczególny nacisk kładziemy na budowaniu relacji praktyków biznesu z uczestnikami studiów oraz na podnoszeniu ich umiejętności z zakresu: prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, nowoczesnego zarządzania rekrutacją i selekcją, e-HR, zarządzania talentami, rozwojem i różnorodnością, a także prowadzenia badań, przygotowywania strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych  i wizerunkowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych.

2 SEMESTRY

32 WARSZTATY I KONWERSATORIA
EKSPERCKIE

218 INSPIRUJĄCYCH GODZIN W KRAKOWIE

4 BLOKI TEMATYCZNE

30 WYKŁADOWCÓW
PRAKTYKÓW

WIEDZA, ENERGIA I PRZYJAŹŃ
NA LATA

Do kogo kierujemy studia?

Adresatem naszych studiów podyplomowych są osoby zainteresowane tematyką employer brandingua szczególnie aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku.

Jeżeli chcesz zdobyć kompleksową i unikatową wiedzę z zakresu: zarządzania marką pracodawcy, e-rekrutacji i e-HR, komunikacji, tworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, zarządzania talentami, rozwojem, zmianą i różnorodnością oraz wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych w przygotowywania skutecznych strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych w środowisku internetowym i mobilnym – te studia są dla Ciebie!

Studia kierujemy także do osób, które chcą pracować jako specjaliści w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer branding.

Czego się nauczysz?

W trakcie naszych studiów zdobędziesz wiedzę umożliwiającą zaprojektowanie, kompleksową realizację i pomiar wewnętrznej i zewnętrznej strategii employer branding. Dowiesz się również, w jaki sposób projektować, przeprowadzać, analizować i interpretować wyniki badań wspierających budowanie wizerunku pracodawcy.

Zdobędziesz także wiedzę z zakresu rekrutacji, selekcji oraz adaptacji pracowników, a także nowoczesnego zarządzania projektami rekrutacyjnymi i efektywnego wykorzystywania narzędzi e-rekrutacyjnych. Poznasz praktyczne aspekty działania firm HR. Nabędziesz umiejętność taktycznej oceny właściwego wyboru formy zatrudnienia w firmie. Będziesz także zdolny do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań w zakresie zatrudnienia członków zespołu ds. danego projektu, a nabyte umiejętności wykorzystasz do funkcjonowania jako lider zespołu, właściciel firmy itp.

Zdobędziesz również kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania marką pracodawcy wewnątrz organizacji. Poznasz modele zarządzania talentami i rozwojem w firmach i nauczysz się prowadzenia rozmów rozwojowych oraz tworzenia development planów. Zajęcia przygotują Cię do wpisania komunikacji wewnętrznej w strategię biznesową firmy, opracowania jej celów i doboru optymalnych narzędzi. Usystematyzujesz swoją wiedzę z zakresu motywowania i wynagradzania pracowników i poznasz podstawowe narzędzia zarządzania wynagrodzeniami Zdobędziesz również wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania różnorodnością, CSR oraz wolontariatu pracowniczego, jak również poznasz zasady skutecznego stosowania instrumentów społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu.

Co więcej, rozwiniesz swoją kreatywność i umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnych kampanii rekrutacyjnych w Internecie i poza nim. Poznasz zasady projektowania użytecznych internetowych i mobilnych stron kariery, skutecznych i atrakcyjnych materiałów wizerunkowych dla kandydatów, realizowania atrakcyjnych filmów korporacyjnych oraz projektowania przestrzeni biurowych przyjaznych pracownikom. Nabędziesz również umiejętności analizy dostępnych narzędzi social media, możliwych do wykorzystania w komunikacji marketingowej oraz prowadzenia angażującej, budującej interakcję komunikacji pracodawcy w social media. W wyniku przeprowadzonych zajęć zdobędziesz również profesjonalną wiedzę i umiejętności autoprezentacyjne.

Szczegółowy program studiów

Studia Podyplomowe Employer Branding podzieliliśmy na 4 główne bloki tematyczne: począwszy od przedmiotów wprowadzających w zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem marką pracodawcy aż do zajęć szczegółowo omawiających zastosowanie internetowych i mobilnych narzędzi wykorzystywanych w employer brandingu.

W trakcie 218 godzin zajęć realizujemy 32 przedmioty przy udziale 30 wykładowców praktyków! Nasi słuchacze mogą się spodziewać m.in. zajęć z architektem wnętrz, treningu autoprezentacyjnego, warsztatów z użytecznych stron kariery oraz praktycznego szkolenia ze sprzedaży i negocjacji.

BLOK I | Podstawy employer branding

 • Employer branding, candidate experience & employee experience – wprowadzenie (8h)
 • Budowanie strategii employer branding (8h)
 • Internal branding. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji (6h)
 • External branding. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz (8h)
 • Personal branding. Siła marki osobistej w działaniach pracodawców (6h)
 • Badania i narzędzia wspierające budowanie wizerunku pracodawcy (4h)
 • Targetowanie w EB (8h)

BLOK II | Nowoczesne zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji, e-HR

 • Pomiar działań employer branding (8h)
 • Talent sourcing, rekrutacja i programy referencyjne (6h)
 • E-rekrutacja. Badania, narzędzia, trendy (6h)
 • Design thinking w HR (8h)
 • Social Recruiting. Pracodawca w mediach społecznościowych (8h)
 • Grywalizacja w rekrutacji (6h)
 • Adaptacja pracownika i skuteczny feedback (6h)
 • Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia w praktyce (8h)
 • Rola agencji HR w budowaniu wizerunku pracodawcy (6h)

BLOK III | Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

 • Komunikacja wewnętrzna i kryzysowa (8h)
 • Event marketing i imprezy pracownicze (6h)
 • Wynagradzanie i motywowanie pracowników (8h)
 • Rola kierowników liniowych w tworzeniu wizerunku pracodawcy (4h)
 • Zarządzanie różnorodnością  (6h)
 • Komunikacja w zarządzaniu zmianą (6h)
 • CSR. Jak być firmą odpowiedzialną społecznie (6h)
 • Wizerunek wnętrza. Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy (8h)
 • Zarządzanie projektami w HR i EB (4h)

BLOK IV | Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

 • Kampanie rekrutacyjne i wizerunkowe – od pomysłu do realizacji (10h)
 • Video i audio w employer brandingu (8h)
 • Projektowanie użytecznych stron kariery (8h)
 • Narzędzia mobilne i automatyzacja komunikacji pracodawcy w EB (8h)
 • Content marketing w działaniach pracodawców (6h)
 • EB na scenie. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (6h)
 • Sprzedaż i negocjacje w działaniach HR & EB (6h)

Kadra IX edycji EB na AGH

radoslaw-tyrala

Radosław Tyrała

Adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie – z socjologii i z filozofii (w ramach MISH) – ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poza socjologią religii i socjologią nie-religii jego zainteresowania naukowe koncentrują się na socjologii wiedzy, socjologii medycyny, socjologii środowiska i socjologii ruchów społecznych. Prowadził badania na temat polskich niewierzących. Autor artykułów naukowych oraz trzech książek autorskich: O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna (Oficyna Naukowa, Warszawa, 2005) oraz Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2007), Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2014). Za tę ostatnią otrzymał Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
RADOSŁAW TYRAŁA - kierownik kierunku

Katarzyna Lewtak

Z wykształcenia jestem psychologiem i ekonomistą, od ponad 6 lat pracuję w dziale HR. Doświadczenie związane z Employer Brandingiem zaczęłam zdobywać na studiach uczestnicząc we współpracy z firmami z ramienia organizacji studenckiej oraz jako ambasador marki na uniwersytecie.

W swojej pracy skupiam się na doświadczeniach kandydatów i pracowników, staram się by efekty mojej pracy przynosiły realne korzyści i były doceniane przez odbiorców. Na swoim koncie mam m.in. wyróżnienie w konkursie HR Dream Team.

W 2020 ukończyłam VII edycję studiów podyplomowych z Employer Brandingu, w tym samym roku dołączyłam do śląskiej watahy EB Masters. Od 2021 objęłam opieką merytoryczną studia Employer Brandingowe na AGH.

KATARZYNA LEWTAK - opieka merytoryczna
zyta-machnicka

Zyta Machnicka

CEO i główny strateg EB w Lightness oraz autorka bloga CandidateExperience.pl. Krzewi ideę employer brandingu i pomaga Liderom oraz Zespołom w samodzielnym budowaniu autentycznej marki pracodawcy.

Jest pomysłodawczynią i opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych Employer Branding na AGH w Krakowie oraz organizatorką EBMASTERS – ogólnopolskiej społeczności praktyków i pasjonatów employer brandingu.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dobrze poznała potrzeby kandydatów i działów HR: rekrutowała dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych, współtworzyła od podstaw agencję rekrutacyjną, projektowała strony internetowe i portale pracy z funkcją ATS oraz kierowała działaniami marketingowymi dla 4 firm HR. Od 2011 r. prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową z zakresu employer brandingu.

Częsta prelegentka konferencji branżowych, jurorka najważniejszych ogólnopolskich konkursów z zakresu EB i HR i autorka artykułów z zakresu candidate experience i employee experience. Z wykształcenia socjolożka i spec od multimediów.

Wierzy, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą

ZYTA MACHNICKA
Katarzyna Wilga

Katarzyna Wilga

Head of Communications w Lightness. Odpowiada za komunikację marki oraz konsultacyjne wsparcie klientów w projektach edukacyjnych z obszaru employer brandingu.
Wcześniej przez 9 lat związana z serwisem rekrutacyjnym GoldenLine.pl, gdzie zajmowała się działaniami marketingowymi, skierowanymi głównie do klientów B2B, odpowiadała również m.in. za organizację największego w Polsce konkursu employer brandingowego.
Prelegentka i panelistka wielu konferencji z zakresu HR i EB, wielokrotny członek jury konkursów z tego obszaru m.in. Bohaterowie HR i EBstars oraz Sekretarz Jury III, IV i V edycji konkursu EB Kreator.
Swoją wiedzą i obserwacjami z rynku pracy chętnie dzieli się wspierając EBMASTERS - polską społeczność praktyków i pasjonatów employer brandingu.
Z wykształcenia pedagog kulturoznawstwa, z zawodu marketingowiec. Łączy wiedzę marketingową z fascynacją obszarami EB i HR. Nie ma przed nią tajemnic networking, content marketing, event marketing, social media oraz personal branding.
KATARZYNA WILGA
katarzyna-swoinska

Katarzyna Sowińska

Kieruje projektami z zakresu transformacji organizacji, zarządzania zmianą i optymalizacji funkcji HR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracach doradczych w obszarze kadrowym. Jest wykładowcą i trenerem w zakresie zarządzania zmianą (m.in. Akademia L. Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Ekonomiczna) oraz autorką licznych publikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto, posiada również bogate doświadczenie w zakresie metodyki nauczania, które zdobyła w trakcie realizacji warsztatów i szkoleń prowadzonych w trakcie świadczonych przez nią usług doradczych.
KATARZYNA SOWIŃSKA
katarzyna-mlynarczyk

Katarzyna Młynarczyk

Konsultantka ds. marketingu internetowego, specjalizuje się w tworzeniu strategii i w obszarze digitalizacji biznesu. Uczestniczy w tworzeniu audytów i badań z których dane mają wpływ na rozwój marek oraz kształt i kierunek ich oferty produktowej. Współzałożycielka polskiego oddziału Service Design Network. Od prawie 10 lat związana z marketingiem internetowym i branżą interaktywną. Od 6 lat w Socjomanii pełni rolę prezesa zarządu. Ostatnie 4 lata zdobywa doświadczenie w obszarze projektowania usług (service design). Inicjatorka i założycielka konceptu gastronomicznego „Handelek. Krakowskie śniadania”, w całości stworzonego w metodyce projektowania usług. Posiada ponad 6000 godzin doświadczenia szkoleniowego i konsultingowego. Współpracowała z markami z różnych branż i sektorów od działów marketingu, HR, sprzedaży do kadry zarządzającej. Bierze udział w projektach service design jako facylitator (doświadczenie z grupami do 120 osób) Posiada dyplom Design Thinkers Academy z zakresu umiejętności projektowania usług (service design). Obecnie studentka MBA na Laurea University of applied science w Helsinkach (kierunek Service Innovation and Design). Certyfikowany trener Digital Marketing Institute (specjalizacja Display, Mobile Marketing, Strategy & Planning).
KATARZYNA MŁYNARCZYK

Mariusz Kapusta

Ekspert, praktyk i pasjonat zarządzania projektami.
Zajmuje się szkoleniem managerów globalnych korporacji oraz prowadzeniem projektów łączących IT, a także wykorzystanie gier w biznesie i zarządzanie firmą.

Wykłada zarządzanie projektami na Politechnice Warszawskiej oraz prowadzi program „Zarządzanie Projektami w Praktyce” dla studentów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi butik ekspercki Leadership Center.

Pasjonuje go upraszczanie zarządzania projektami, jest autorem książki „Zarządzanie projektami krok po kroku” oraz twórcą metody 12 pytań KISS PM™. Bloguje na 12pytan.pl, gdzie dzieli się doświadczeniem, nie tylko projektowym, ale też życiowym.

MARIUSZ KAPUSTA
dominika-nawrocka

Dominika Nawrocka

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od ponad 13 lat zawodowo zajmuje się łączeniem różnych aspektów marketingu, PR-u oraz HR.

W Capgemini od 2012 roku jest odpowiedzialna za strategię Employer Branding dla Capgemini w Polsce, jej wdrażanie oraz mierzenie efektywności podejmowanych działań. Projektuje i koordynuje kampanie employer brandingowe o charakterze rekrutacyjnym i wizerunkowym. Od 2017 odpowiedzialna również za Social Media, Public Relations, wewnętrzną komunikację i CSR czyli za cały zespół Brand Communication & CSR.

Prywatnie zafascynowana muzyką (szczególnie na żywo), serialami (np.: Twin Peaks, Peaky Blinders, Black Mirror), szeroko rozumianym marketingiem oraz social media.

DOMINIKA NAWROCKA
katarzyna-michalak

Katarzyna Michalak

Laureatka Sourcing Summer oraz zdobywczyni I miejsca w konkursie “Perły HR 2016” w kategorii Konsultant Roku. Współautorka pierwszego podręcznika dla sourcerów. Prelegent na spotkaniach Geek Girls Carrots, HR Meetup czy Aula Polska Trójmiasto. Żeby lepiej zrozumieć świat programistów, sama wzięła udział w paru kursach, m.in. JavaScript (CODE:ME) czy Ruby on Rails (Rails Girls Tricity), a także współorganizowała weekendowe warsztaty programowania PyCode Carrots Warsaw 2016. Od 2017 r. jako Business Development Manager rozwija dzialalnosc Bee Talents, dzieli się wiedzą na konferencjach (m.in. Internet Beta, HR Tech Berlin czy Bitspiration) oraz na blogach: https://medium.com/@kasiamichalak , ttps://www.sourcecon.com/author/kasia-michalak/
KATARZYNA MICHALAK

Paweł Badura

Połączenie informatyka kwantowego i socjologa reklamy. Współtwórca agencji reklamowej Komart, w której odpowiada za rozwiązania internetowe i kreowanie marki. Partner w marce Earborne media, która tworzy narracyjne podcasty dla firm.
Z mniejszą lub większą intensywnością prowadzi szkolenia, kursy i zajęcia akademickie. Śledzi trendy globalnego marketingu tak, aby jego rozwiązania podczas wdrożeń były możliwie najbardziej innowacyjne oraz przede wszystkim spełniały założone cele.
Offline tylko kiedy śpi. Wielbiciel gier wideo.
PAWEŁ BADURA
daria-siwka

Daria Siwka

Ekspert budowania wizerunku pracodawcy z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarach HR i Employer Brading. Specjalizuje się w projektowaniu Employee Value Proposition, w budowaniu narzędzi komunikacyjnych pod zróżnicowane grupy docelowe, a także we wdrażaniu strategii wizerunkowych.
Realizuje projekty online oraz offline dla takich firm jak: Toyota, Credit Agricole, OCEANIC S.A., Grupa Carlsberg, Qubus Hotel, Grupa Allegro, Ceneo.pl, Dolby Poland, Trans.eu, Sente Systemy Informatyczne, Ten Square Games, Orsay, oBag i wielu innych. W jej portfolio, prócz samych strategii EB, znajdują się Key Visuale dla marek pracodawców+, kampanie rekrutacyjne, materiały drukowane, profile karierowe w social media, strony kariery, video wizerunkowe, programy poleceń, program rozwojowe i wiele innych.
Autorka bloga (bardzohr.pl/blog) poświęconego budowaniu wizerunku, a także licznych artykułów publikowanych w pismach branżowych. Występuje na konferencjach jako ekspert EB i dzieli się swoją wiedzą ze specjalistami HR. Jest trenerem obszarów związanych z projektowaniem strategii Employer Branding, a także wykładowcą na uczelniach wyższych (studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej, MBA na Wyższej Szkole Bankowej, studia dzienne na Uniwersytecie Wrocławskim). Z przyjemnością też prowadzi od samego początku wrocławskie spotkania EBMasters.
DARIA SIWKA
Łukasz Majewski

Łukasz Majewski

Head of PR & Communications polskiego oddziału VMLY&R, który w 2019 roku jako pierwsza agencja z Polski w 70-letniej historii festiwalu Cannes Lions został nagrodzony Grand Prix. Trener biznesu i konsultant z zakresu komunikacji. Wykładowca akademicki i przez 10 lat opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku „Nowy PR” w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Pomysłodawca i współorganizator spotkań dla praktyków PR oraz projektów badawczych branży PR – Komu Komunikacja. Stały prelegent konferencji branżowych oraz autor artykułów eksperckich. Nagrodzony m.in. Cannes Lions, Golden Drum, Epica Awards, D&AD Impact, MIXX Awards, KTR, Golden Arrow czy Kampania Społeczna Roku. Z branżą PR związany od 2003 roku. Wierzy, że w public relations najważniejsze są relacje, a podejście H2H powinno być wpisane we wszelkie działania komunikacyjne.
ŁUKASZ MAJEWSKI
anna-macnar

Anna Macnar

CEO w HRM Institute; doświadczony strateg i ekspert w obszarze employer branding, kształtowania i optymalizacji środowiska pracy, zarządzania talentami i marketingu HR. Konsultant, szkoleniowiec, trener i wykładowca. Autorka publikacji na temat budowania wizerunku pracodawcy, marketingu HR pracodawcy, storytellingu w employer brandingu, pokolenia Y/Millenium. Organizatorka konferencji, szkoleń i warsztatów z obszaru zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku pracodawcy. Twórca Publikacji KARIERA (Informator Kariera i Magazyny Branżowe Kariera) i serwisu kariera.com.pl. Przez cztery lata Country Manager w Universum Polska.

Od wielu lat zajmuje się tematyką wizerunku pracodawcy i komunikacji HR pracodawcy. Współpracuje z wieloma firmami w zakresie tworzenia i wdrażania strategii employer branding.

HRM Institute od 2012 roku prowadzi badanie Employer Branding w Polsce. Jest to ogólnopolskie badanie przeprowadzane wśród polskich pracodawców na temat działań employer brandingowych jakie realizują. Wyniki badania są prezentowane podczas konferencji Employer Branding Summit (www.ebsummit.pl). Konferencja od kilku lat gromadzi specjalistów i ekspertów employer branding z całej Polski, którzy mają szansę podjęcia inspirujących dyskusji i wymiany własnych doświadczeń.
Jednym z celów działalności HRM Institute jest poszukiwanie i wyróżnianie najlepszych praktyk employer brandingowych w Polsce. Dlatego od kilku lat, także podczas konferencji zostają przyznawane nagrody Employer Branding Excellence Awards, promujące najlepsze praktyki employer brandingowe w Polsce.

ANNA MACNAR
adrian-gamon

Adrian Gamoń

Adrian Gamoń (www.adriangamon.com) – strateg i konsultant ds. brandingu i social media / mówca i trener / filmowiec

Wierzy w moc słów i znaczenie narracji dlatego pomaga firmom, instytucjom i osobom budować wartościowe relacje i doświadczenia ze swoim otoczeniem biznesowym i społecznym.

Ponad 6 lat temu założył agencję Social Frame, która projektuje strategie komunikacji, tworzy kampanie marketingowe i wysokiej jakości treści. Współpracował z takimi markami jak Skanska Polska, RMF MAXXX, Empik, BOŚ Bank, Bytom, Śnieżka, sieć hoteli ibis, Jerónimo Martins, Region Małopolska i Miasto Kraków. Utworzył również dwa unikatowe w Polsce kierunki studiów podyplomowych na AGH w Krakowie: „Social Media & Content Marketing” i „Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych”. Jako host organizuje spotkania LinkedIn Local Kraków.

ADRIAN GAMOŃ

Katarzyna Lewtak

Z wykształcenia jestem psychologiem i ekonomistą, od ponad 6 lat pracuję w dziale HR. Doświadczenie związane z Employer Brandingiem zaczęłam zdobywać na studiach uczestnicząc we współpracy z firmami z ramienia organizacji studenckiej oraz jako ambasador marki na uniwersytecie.

W swojej pracy skupiam się na doświadczeniach kandydatów i pracowników, staram się by efekty mojej pracy przynosiły realne korzyści i były doceniane przez odbiorców. Na swoim koncie mam m.in. wyróżnienie w konkursie HR Dream Team.

W 2020 ukończyłam VII edycję studiów podyplomowych z Employer Brandingu, w tym samym roku dołączyłam do śląskiej watahy EBMASTERS. Od 2021 objęłam opieką merytoryczną studia Employer Brandingowe na AGH.

KATARZYNA LEWTAK
dorota-osiecka

Dorota Osiecka

Ekspert z ponad 15-latnim doświadczeniem w consultingu, prowadzeniu projektów strategicznych i zarządzaniu zmianą. Od 2008 roku specjalizuje się w obszarze workplace strategy. Początkowo zajmowała się wdrażaniem rozwiązań z zakresu workplace innovation w Londynie, jako Senior Strategy Consultant w DEGW London, a od 2012 roku działa na polskim rynku. Dorota posiada bogatą wiedzę na temat optymalizacji funkcjonalnej środowiska pracy i narzędzi umożliwiających badanie i analizę potrzeb organizacji. Jej atutem jest praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie wielu projektów prowadzonych w środowisku międzynarodowym oraz w Polsce. W Colliers International zajmuje się tworzeniem strategii środowiska pracy oraz doradztwem w zakresie zarządzania zmianą.
DOROTA OSIECKA
krzysztof-bujak

Krzysztof Bujak

Aktualnie członek zarządu manaHR, firmie która dąży do stworzenia najlepszej platformy do zarządzania wynagrodzeniami. Przez ponad 10 lat związany z AG TEST HR, gdzie odpowiadał za Dział Analiz i Raportów Płacowych. Przeprowadził z Zespołem restrukturyzacje systemów wynagradzania w rozmaitych organizacjach: od branży hutniczej po centra SSC/BPO. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu motywowania pracowników i konstruowania sensownych i działających w rzeczywistości, a nie tylko na papierze systemów motywacyjnych. Komentarze eksperckie m.in. dla: Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Money.pl i innych. Wykłada na studiach podyplomowych - aktualnie na WSE im. ks. Józefa Tischnera i AGH.

Fan(atyk) optymalizacji, automatyzacji, informatyzacji i zdrowego rozsądku w obszarze HR i zarządzania.

Motto: twardo wobec procesów, miękko wobec Ludzi!

KRZYSZTOF BUJAK
marcin-mitzner

Marcin Mitzner

Certyfikowany trener STOP oraz Szkoły Treningu Grupowego specjalizujący się w zagadnieniach tworzenia zespołów, współpracy i grywalizacji. Autor ponad 150 gier przestrzennych, symulacyjnych, szkoleniowych i systemowych. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie andragogiki. Wspólnik i dyrektor programowy firmy GD Events.
MARCIN MITZNER
edyta-sander

Edyta Sander

Edyta Sander zdobywała doświadczenie, koordynując pracę biura karier na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz tworząc i wdrażając strategię University Relations dla State Street Banku. Na swoim koncie posiada również doświadczenie agencyjne oraz setki zrealizowanych projektów strategicznych (m.in. strategie employer brandingowe, analizy, audyty) i komunikacyjnych (m.in. eventy, materiały reklamowe, kampanie content marketingowe).

Obecnie w ramach MBE group odpowiada za całościowe funkcjonowanie i skuteczną realizację projektów strategicznych i komunikacyjnych zespołu MBE:branding. Najbardziej lubi pracować ze studentami i absolwentami polskich uczelni, dlatego oprócz pracy w MBE prowadzi szkolenia i konsultacje z budowania kariery zawodowej.

EDYTA SANDER

Szymon Motławski

Socjolog mediów i rynku, zawodowo związany z branżą HR od jedenastu lat.

Początkowo realizował projekty rekrutacyjne w branżach finanse i prawo dla Klientów agencji doradztwa personalnego (PGB HR). Następnie jako Recruitment Advisor w Humanway wdrażał i rozwijał pierwszy polski ATS - system online wspierający rekrutację.
W latach 2012-2019 pracował dla Grupy Agora SA, jako Employer Branding Art Director/ Bussiness Owner Pracownia EB. Jego projekty dla takich marek, jak Arla, Budimex, Goldenline czy Oney zdobyły kilkanaście nagród i wyróżnień branżowych.

W 2014 roku przedstawił autorską definicję employer brandingu, która znalazła się w słowniku kluczowych pojęć w serwisie NowyMarketing.pl. Kilkukrotnie gościł, jako ekspert w radiu TOK fm, w audycji 'Strefa Szefa'. Był pomysłodawcą i członkiem Jury największego w Polsce konkursu wyróżniającego działania employer brandingowe - EB Kreator.

W czerwcu 2019 zdecydował pójść swoją drogą tworząc Agencję Employer Branding - butikową firmę doradczą, specjalizującą się w EB i marketingu rekrutacyjnym.

SZYMON MOTŁAWSKI

Aleksandra Małozięć

Absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów podyplomowych z zakresu Employer Brandingu, również na AGH. Zawodowo dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Śnieżka SA, gdzie odpowiada za obszary takie jak PR, EB, IR i CSR oraz wiceprezes Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

Od dziewięciu lat praktycznie zajmuje się m.in. tematyką CSR oraz Zrównoważonego Rozwoju w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA, gdzie od trzech lat kieruje działem komunikacji korporacyjnej, aktualnie na rynkach polskim, węgierskim oraz ukraińskim. Współtwórczyni lokalnych i ogólnopolskich programów i inicjatyw społecznych (m.in. „Koloratorium”) oraz raportu społecznego firmy, wyróżnionego w 2018 roku przez dziennikarzy w ogólnopolskim Konkursie Raportów Społecznych. Te i inne działania realizuje w ramach strategii komunikacji korporacyjnej Grupy Kapitałowej Śnieżka, za której tworzenie i implementację odpowiada w swojej codziennej pracy.

Pasjonatka słowa mówionego, konferansjerki i tworzenia „dobrej komunikacji”.

ALEKSANDRA MAŁOZIĘĆ
Michał Giersz

Michał Giersz

Dziennikarz telewizji Polsat, gospodarz programu Nowy Dzień z Polsat News, reporter. Skoncentrowany na sprawach politycznych, gospodarczych, społecznych i zagadnieniach międzynarodowych. Relacjonował m.in. referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, brytyjskie wybory w 2017 roku i unijne szczyty w Brukseli. Uczestnik programu stypendialnego Edwarda R. Murrowa w ramach International Visitor Leadership Program organizowanego przez Departament Stanu USA, a także szeregu spotkań poświęconych umowie TTIP, przygotowanych przez ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Sztokholmie.
Do 2015 roku związany z kanałem TVP INFO, a w latach 2006 - 2010 - reporter Programu 3 Polskiego Radia. Przygotowywał materiały i relacje z Klagenfurtu w czasie Euro 2008 w Austrii, nowojorskiego Uniwersytetu Columbia w ramach akcji Trójka Przekracza Granice oraz festiwali OFF i Open'er.
Po godzinach maratończyk i miłośnik podróży do Azji Południowo-Wschodniej.
MICHAŁ GIERSZ
Wojciech Kowalik

Wojciech Kowalik

Z wykształcenia i zawodu socjolog, z zamiłowania entuzjasta kreatywnego wykorzystania danych oraz technologii cyfrowych w życiu społecznym. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Na co dzień zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi, między innymi jako pracownik Wydziału Zarządzania AGH, a także doradztwem w zakresie marketingu internetowego i analityki cyfrowej. Jako trener i dydaktyk prowadzi zajęcia na kilku kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych i dedykowanych szkoleniach (m. in. z zakresu metod badawczych, analityki w HR i wykorzystania design thinking w zarządzaniu). Naukowo interesują go zagadnienia związane ze społecznymi i kulturowymi aspektami przemian wynikających z rozwoju technologicznego. Zajmuje się także tematyką zarządzania partycypacyjnego. W ciągu ostatnich 12 lat brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych i wdrożeniowych. Autor licznych publikacji, ekspertyz i raportów badawczych.
WOJCIECH KOWALIK

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Związana z organizacją od 2014 roku, od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+, Business Awards, Gwiazdy Dobroczynności, Pióro odpowiedzialności, Ludzie którzy zmieniają biznes.

Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji.

Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge. Absolwentka programu szkoleniowego dotyczącego facylitacji dialogu i transformowania konfliktów w oparciu o metodę Nansen Center for Dialogue and Peace.

MARZENA STRZELCZAK
Przemysław Ciszek

Przemysław Ciszek

Jest radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy.

Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

PRZEMYSŁAW CISZEK
Michał Madura

Michał Madura

Socjolog, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Studiu EDISONDA pracuje od ponad 5 lat, gdzie aktualnie pełni rolę Client Success Directora. Na co dzień pomaga klientom lepie rozumieć potrzeby użytkowników i zaplanować proces projektowy ułatwiający stworzenie efektywnego produktu cyfrowego. Od 2016 roku wykłada również na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dotychczas współpracował z takimi klientami, jak: Grupa TAURON, ING Bank Śląski, Goodyear, Impel, InPost, Decathlon, Vattenfall, Adeo, Aviva.

Michał jest organizatorem cyklu Digital Workplace Meetup, poświęconych technologii w branży HR. Kwartalne spotkania dotyczą głównie tego, w jaki sposób wybierać, wdrażać i projektować nowe rozwiązania w organizacjach.

MICHAŁ MADURA
Michał Badura

Michał Badura

Współzałożyciel Skillspace.pl - firmy zajmującej się m.in. nagrywaniem kursów video, tworzeniem filmów promocyjnych i wirtualnych wycieczek po biurze oraz usługami foto. Projektuje też strony internetowe oraz tworzy chatboty, automatyzujące komunikację marek przez Messengera. Odpowiadał m.in.: za wdrożenie botów dla HCM Deck, EBMASTERS, AGH czy krakowskich Juwenaliów. Wcześniej związany ze startupem technologicznym HCM Deck, w którym stał na czele zespołu marketingowego oraz Lightness.pl - hubem edukacyjnym realizujący małe i wielkie projekty strategiczne z obszaru rynku pracy. Przez 5 lat współtworzył Centrum Mediów AGH – kolektyw kreatywny, który urósł do rangi największej organizacji studenckiej AGH i w 2017 roku zdobył tytuł najlepszych mediów studenckich w Polsce. Jest też organizatorem Kina AGH oraz założycielem Koła Naukowego BRAND. Od 2017 roku pomaga w organizacji spotkań EBMASTERS - ogólnopolskiej społeczności praktyków i pasjonatów employer brandingu. Wiedzą i doświadczeniem z zakresu obsługi cyfrowych narzędzi, które wspierają produktywność, dzieli się też podczas warsztatów dla studentów Informatyki Społecznej na WH AGH w Krakowie.
MICHAŁ BADURA

Arkadiusz Chludziński

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu działań sprzedażowych. Pracował w takich firmach jak Orange Polska (Account Manager), Deloitte (Business Development Coordinator) oraz PwC (Head of Tax & Legal Business Development Team). Łączy wiedzę praktyczną, zdobytą na polu działań sprzedażowych z wiedzą naukową. Ukończył studia magisterskie Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Zarządzanie Sprzedażą). Jest Starszym Konsultantem Sandler Training Polska. Ostatnio również prelegentem na różnych eventach oraz autorem wielu publikacji.

Okrzyknięto go naczelnym pogromcą bezrefleksyjnego podejścia do prowadzenia działań sprzedażowych. Podczas procesów doradczych, które prowadzi, daje z siebie 100%, jeżeli widzi pełne zaangażowanie po stronie osób, z którymi pracuje. Nie każdy lubi z nim pracować, bo albo pracuje na serio albo wcale. Jest sprzedawcą nawróconym na marketing.

ARKADIUSZ CHLUDZIŃSKI

Monika Sońta

Od dwunastu lat zajmuje się rozwojem organizacji, szczególnie w obszarach: komunikacja wewnętrzna, zaangażowanie pracowników i wewnętrzne budowanie marki pracodawcy.
#InternalCommunication #EmployeeExperience #OrganisationalCulture

Właścicielka COMM.on communication boutique (komunikujemy.com), w ramach którego podejmuje się różnorodnych projektów komunikacyjno-rozwojowych:
• Prowadzi warsztaty rozwojowe dla organizacji metodą LEGO® SERIOUS PLAY® oraz Playmobil.pro
• Jest jedynym w Polsce facylitatorem metody innowacji FORTH (http://www.forth-innovation.com) oraz jednym z pierwszych certyfikowanych Design Sprint Masterów
(AJ&Smart)
• Doradza w obszarze projektowania doświadczeń pracowników, często wprowadzając podejścia z obszaru SCRUM i agile

Jest/była mentorką i mentee w programach m.in. Vital Voices, LEAN in STEM, Fundacja Liderek Biznesu, Młodzi w Łodzi, Akademicka Liga Startupów.
W roli wykładowcy i badacza organizacji współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w zespole MINDS: http://nerds.kozminski.edu.pl/

MONIKA SOŃTA

Adriana Borucka

Posiada 17-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej – szkolenia dla kadry menadżerskiej, wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, zarządzanie zmianą, leaders’ branding. Jest konsultantką kadry menedżerskiej w obszarze komunikacji wewnętrznej. Specjalizuje się w budowaniu strategii, prowadzeniu warsztatów i szkoleń opartych o facylitację. Prowadzi programy mentoringowe z obszaru komunikacji dla menedżerów. Jest certyfikowanym trenerem biznesu oraz facylitatorką według metodologii Iceberg.
Pracowała m.in. dla Coca-Cola, Roche, Kompanii Piwowarskiej, ABB, Capgemini, 10 Clouds.
Od 2016 roku jest partnerem zarządzającym w agencji komunikacji wewnętrznej PinPoint, która wspiera kadrę menadżerską, działy HR, PR i IT w komunikacji z pracownikami. Na bazie swoich doświadczeń w roli facylitatora i w odniesieniu do wyzwań przed jakimi stoją liderzy, aktywnie propaguje ideę facylitacyjnego zarządzania, opartego na efektywnej pracy zespołowej.
ADRIANA BORUCKA

Adam Wąsik

Współtwórca i współwłaściciel jednej z najczęściej nagradzanych agencji employer branding, PracowniaEB. Ekspert employer branding i rynku pracy, mediowiec z 15-letnim doświadczeniem. Szef sprzedaży i dyrektor zarządzający, związany przez lata m.in. z Gazetą Wyborczą, Gazeta.pl i Goldenline. Ma ogromne doświadczenie w rekrutowaniu i zarządzaniu dużymi i rozproszonymi zespołami.

Rynkiem rekrutacyjnym i employer branding zajmuje się od 9 lat. Twórca i przewodniczący Jury największego w Polsce konkursu employer branding EB Kreator. Prelegent kilkudziesięciu konferencji, związanych z reklamą, rekrutacją i employer branding. Trzykrotnie wyróżniony tytułem Tygrysa Biznesu fundacji Pro Progressio.

Mierzalność w marketingu rekrutacyjnym, w employer branding i w HR to ostatnio jeden z jego ulubionych tematów, dlatego nieustannie pracuje nad narzędziami HR i EB, które wspierać mają polskich pracodawców.

ADAM WĄSIK

Piotr Sadowski

CEO @ Webankieta.pl

Powód dla którego zajmuje się CX:
Z początku zajmowałem się CX tylko dlatego, że nasi klienci używają Webankiety do słuchania głosu klienta. Im bardziej obserwowałem ten trend, im więcej o nim się dowiadywałem tym bardziej mnie fascynował. Dzisiaj nadal pośrednio zajmuje się CX. Pomagam naszym klientom słuchać głosu klientów i pracowników a dodatkowo pomagam dzielić się wiedzą i doświadczeniami w zakresie zarządzania doświadczeniami klienta.

Staż w CX: 3 lata

Sam o sobie:
Ojciec serwisów Webankieta.pl i Ankietka.pl. NPS2 Certified proffesional by Satmetrix. Wyznaję zasadę, że trzeba spytać aby poznać odpowiedzi. Przygodę z Internetem i badaniami rozpocząłem w Gemiusie w 2008 roku. Od 2006 tworzę narzędzia do realizacji badań on-line, z którego korzystają największe banki, ubezpieczyciele, wydawcy a nawet Skarb Państwa. Głęboko wierzę w to, że przy pomocy Webankiety kiedyś przeprowadzimy wybory on-line w naszym pięknym kraju. Publikuję i doradzam klientom w temacie realizacji internetowych badań satysfakcji klientów i pracowników. Inicjator, twórca i członek grupy CX Influencers, zrzeszających praktyków i ekspertów w dziedzinie Customer Experience w Polsce.
Poza tym jestem przeciętnym Januszem Biznesu

PIOTR SADOWSKI

Rekrutacja

W tej części znajdziesz najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące Studiów Podyplomowych Employer Branding. Kliknij w nagłówki po prawej, aby rozwinąć więcej informacji.

Gdybyś miała/miał dodatkowe pytania, możesz odezwać się do opiekunów studiów lub administracji:

 • Dr Radosław Tyrała: rtyrala@agh.edu.pl (kierownik studiów)
 • Katarzyna Lewtak, e-mail: kasia.lewtak@gmail.com (opieka merytoryczna)
 • Katarzyna Chromik-Myśliwiec, e-mail: chromik@agh.edu.pl, tel. 885 953 555 (opieka administracyjna)

Organizatorem studiów jest Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków.

Wymagania rekrutacyjne

 • Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich)
 • Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Przyjmowanie zgłoszeń / Harmonogram rekrutacji

 • Przyjmowanie zgłoszeń na IX edycję studiów będzie trwało od 05 lipca 2021 do 30 września 2021 (lub do wyczerpania limitu miejsc).
 • Liczba miejsc: Max. 35 osób

 • O przyjęciu decyduje: kolejność rejestracji i wpłat na konto

 • Zgłoszenia udziału oraz dokumenty wymagane do rekrutacji przyjmujemy tylko elektronicznie na adres: chromik@agh.edu.pl (z kopią do: rtyrala@agh.edu.pl).

Niezbędne dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz)
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów (słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych – co najmniej inżynierskich lub licencjackich)
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów (lub całość studiów), nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH (pobierz oświadczenie).

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: chromik@agh.edu.pl (z kopią do: rtyrala@agh.edu.pl).

Zasady ukończenia studiów

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów, obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin) oraz wykonywanie zadań prowadzących
 • Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uzyskany dyplom będzie wydany w języku polskim i angielskim

Harmonogram i miejsce zjazdów

 • Studia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia zaczynają się w październiku 2021 r., a kończą we wrześniu 2022 r.
 • Zajęcia będą realizowane w soboty i niedziele. Soboty – najprawdopodobniej od godz. 9:00 do 15:50 (czasem do 17:30), a niedziele od 9:00 do 15:50.
 • Planowo zajęcia na studiach studia prowadzone będą w trybie hybrydowym. Część zjazdów odbędzie się stacjonarnie, część zaś zdalnie. W przypadku nawrotu pandemii zajęcia przejdą w całości w tryb zdalny.
 • Szczegółowy harmonogram zjazdów znajduje się poniżej:
  1. 2-3.10.2021
  2. 23-24.10.2021
  3. 20-21.11.2021
  4. 11-12.12.2021
  5. 15-16.01.2022
  6. 5-6.02.2022
  7. 19-20.02.2022
  8. 5-6.03.2022
  9. 26-27.03.2022
  10. 9-10.04.2022
  11. 23-24.04.2022
  12. 14-15.05.2022
  13. 11-12.06.2022
  14. 25-26.06.2022

Opłaty

 • Całkowity koszt studiów: 4 600 zł
 • Opłatę można wnieść w całości (4600 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2300 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).
 • Uwaga! Nr subkonta do wpłaty kandydat otrzyma w e-mailu, w odpowiedzi na przesłanie kompletu dokumentów zgłoszeniowych.
 • Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne.

Organizatorzy i Partnerzy studiów

lightness

Kontakt

EMPLOYER BRANDING – STUDIA PODYPLOMOWE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Wydział Humanistyczny
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Radosław Tyrała
e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny:
Katarzyna Lewtak
e-mail: kasia.lewtak@gmail.com

Administracja studiów:
Katarzyna Chromik – Myśliwiec
tel. 885 953 555
e-mail: chromik@agh.edu.pl